Ultimele știri

Protocol de Cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Astăzi, 13 iulie 2023, a fost semnat un Protocol de Cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, instituții reprezentate de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL și Domnul Secretar de Stat Adrian DUPU.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit PETRU, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor a luat parte la semnarea acestui Protocol de Cooperare care prevede întărirea relațiilor dintre DRRM și Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor.

De asemenea, ca reprezentant al Centrului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei a fost prezent Părintele Arhidiacon Maxim STURZA, Consilier Mitropolitan pentru Relațiile cu Instituțiile Statului și din partea DRRM a luat parte Domnul Secretar Nicolae IVĂȘCHESCU, Secretar General al DRRM. Din partea Patriarhiei Române, ca persoană desemnată, a luat parte Părintele Vicar Ionuț-Gabriel CORDUNEANU, Vicar Administrativ Patriarhal și Părintele Diacon Alexandru BORDEA, Consilier Patriarhal, al Cancelariei Sfântului Sinod.

Mitropolia Basarabiei, în acest an, a dezvoltat mai multe proiecte cu sprijinul DRRM privind promovarea identității spirituale, culturale și naționale a românilor din Basarabia.

Biserica Ortodoxă Română, ca o mamă spirituală care nu își abandonează niciodată fiii, prin vrednicii ierarhi și preoți din cele trei eparhii basarabene, a purtat grijă întotdeauna de credincioşii săi din Republica Moldova, atât prin rugăciunile sale, cât și prin sprijinirea activităților concrete edilitare, pastorale, social-filantropice și cultural-educaționale din Mitropolia Basarabiei.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova contribuie la realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației României cu Republica Moldova și acționează pentru întărirea legăturilor și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a cetățenilor din Republica Moldova. În acest sens, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova sprijină activitatea comunităților românești din Republica Moldova şi acordă acestora finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii, transparenţei şi tratamentului egal.

Toate aceste considerente au făcut ca, prin prezentul Protocol de cooperare, părţile să îşi afirme intenţia şi dorinţa comună de a identifica demersurile necesare pentru sprijinirea comunităţilor ortodoxe româneşti din Republica Moldova, obiectivul principal fiind coordonarea eforturilor celor două instituții, în vederea utilizării expertizei și competențelor specifice pentru derularea de proiecte și acțiuni comune, care să conducă la întărirea identității spirituale și culturale a românilor basarabeni.

Cele mai importante puncte ale acestui Protocol de Cooperare sunt:

  • Construcţia, reparaţia, conservarea şi dotarea bisericilor din Republica Moldova, aflate în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei;
  • Renovarea şi întreţinerea de muzee, case memoriale, monumente istorice, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
  • Proiecte educaţionale pentru comunitățile ortodoxe românești din Republica Moldova;
  • Construcţia, renovarea, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor comunităților ortodoxe românești din Republica Moldova;
  • Susţinerea manifestărilor culturale destinate comunităților ortodoxe românești din Republica Moldova.
  • Părţile vor depune toate eforturile pentru consolidarea rolului educaţional, spiritual şi identitar al parohiilor şi mânăstirilor ortodoxe aflate în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei.
  • Părţile vor efectua demersuri comune pentru susţinerea proiectelor promovate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, inclusiv prin punerea la dispoziţie, în măsura posibilităţilor, a spaţiilor folosite de parohiile Mitropoliei Basarabiei.
  • Părțile vor efectua demersuri comune pentru desfășurarea, în cadrul proiectului ,,Școala de Duminică” a orelor de religie, având drept scop familiarizarea copiilor cu credința ortodoxă, cu legătura dintre poporul român și creștinism și cu respectarea libertății religioase.

Sector Comunicare, Media și Relații Publice al Mitropoliei Basarabiei

Alte surse: Centrul de presă BASILICA și Cancelaria Sfântului Sinod

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img