Ultimele știri

COMUNICAT cu privire la nulitatea caterisirii preoților aderenți la Mitropolia Basarabiei: un act sfidător cu consecințe negative

Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române a luat act cu mâhnire și profundă indignare despre decizia neîntemeiată a sinodului autointitulatei „Biserici Ortodoxe din Moldova”, subordonată Patriarhiei Moscovei de a caterisi șase preoți slujitori care s-au alăturat, plini de curaj, Mitropoliei Basarabiei, din subordinea Patriarhiei Române, în căutarea unei slujiri ecleziastice, în acord cu valorile și identitatea etnică românească.

Decizia de caterisire a respectivilor preoți este nevalidă, neavând fundamentare reală din perspectivă teologică și canonică și are un repetat impact negativ asupra credincioșilor, respectiv asupra opiniei publice din Republica Moldova, prin dezinformarea în masă a celor neinformați temeinic din perspectivă teologică sau istorică.

Mitropolia Basarabiei dorește să clarifice și să sublinieze unele aspecte esențiale enunțate în repetate rânduri, dar pe care ierarhia îndoctrinată de ideologia „Lumii Ruse” preferă să le ignore.

În mod istoric și canonic Biserica Ortodoxă Română, prin Mitropolia Basarabiei, este singura instituție bisericească care a avut și continuă să aibă jurisdicție canonică asupra teritoriului actual al Republicii Moldova. Prin urmare, acțiunile Sinodului autointitulatei „Biserici Ortodoxe din Moldova” sau „Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove” sunt în contradicție cu însăși canoanele Bisericii și istoria jurisdicției bisericești, pe care le invocă pripit.

Structura rusească de la Chișinău devine absurdă și ridicolă prin denumirea ei, presupunând că ar avea o autoritate într-o regiune cu o istorie, cultură și identitate ortodoxă profund ancorată în spiritualitatea românească. Această afirmație nedreaptă creează o imagine de sfidare față de canoanele și legile bisericești care guvernează Biserica Ortodoxă.

În loc să urmeze exemplul unității și respectului între Bisericile Ortodoxe, deciziile acestei structuri ecleziastice se abat de la învățăturile creștine, dând dovadă de o lipsă de înțelegere și de prețuire față de identitatea poporului nostru și față de preoții care se identifică a fi români. Această abordare a conflictului actual subminează credibilitatea Mitropoliei Ruse de la Chișinău și îi expune slăbiciunea argumentelor.

În plus, etichetarea negativă a celor care își declară apartenența sau se identifică cu Biserica Ortodoxă Română din Basarabia, care a slujit credincioșii din stânga Prutului cu dragoste și abnegație timp de secole, drept o structură necanonică, reprezintă nu doar o greșeală, ci și o lipsă gravă de respect față de credința și identitatea poporului din teritoriu.

În realitate, Biserica Ortodoxă Română reprezintă cea mai veche și autentică tradiție ortodoxă în această regiune, iar încercarea de a o discredita este în contradicție cu valorile fundamentale ale ortodoxiei, chiar dacă se realizează printr-o decizie nulă de caterisire.

Mitropolia Basarabiei rămâne fermă în misiunea sa de a-și sluji credincioșii în conformitate cu canoanele Bisericii Ortodoxe și Statutul Bisericii Ortodoxe Române și de a promova valorile și identitatea românească în Republica Moldova. Suntem convinși, prin experiența solidă, că adevărul și dreptatea prevalează, de aceea rămânem dedicați principiilor și credinței noastre, în duhul iubirii și al unității.

Vom depune toate eforturile posibile până când toate comunitățile ortodoxe din Republica Moldova vor reuși să se întoarcă în sânul Bisericii Mamă. Acest lucru nu înseamnă doar aderarea formală, ci și asigurarea că fiecare preot, diacon, monah, monahie sau credincios se poate bucura de o slujire autentică și eliberată de constrângerile dictate de ideologii străine poporului nostru.

Mitropolia Basarabiei este hotărâtă să protejeze și să susțină toți clericii și monahii care împărtășesc aceeași viziune, aceleași valori și aceeași identitate cu Biserica Neamului.

Mitropolia Basarabiei nu permite niciodată ca preoții români din Basarabia să fie intimidați, amenințați sau constrânși doar pentru că își trăiesc credința și dragostea față de frații lor. Orice tentativă de constrângere sau intimidare este inacceptabilă, iar Mitropolia Basarabiei va continua să lupte pentru protejarea libertății religioase și a identității culturale a clericilor și a credincioșilor săi.

Astfel, încurajăm pe toți cei care se simt constrânși de eparhiile rusești să aibă curajul de a ieși din această servitute și să revină la tradiția și comuniunea Bisericii Ortodoxe Române. În Mitropolia Basarabiei ei vor găsi pacea și bucuria duhului românesc de care sunt lipsiți și dragostea comuniunii frățești cu oamenii care mărturisesc același crez și același trecut mucenicesc.

De asemenea, nădăjduim ca toți cei implicați în luarea unor astfel de decizii și promovarea lor în spațiul public, se vor întoarce în cel mai scurt timp la principiile fundamentale ale iubirii creștine, respectului și unității etnice, în loc să perpetueze o confruntare care nu face decât să dăuneze credibilității și unității Bisericii Ortodoxe.

Sector Comunicare, Media și Relații Publice

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img