Ultimele știri

Protocol de colaborare dintre Mitropolia Basarabiei și Academia de Științe a Moldovei. Noi oportunități de studiu și de cercetare a istoriei Bisericii Ortodoxe din Basarabia

Luni, 6 februarie 2023, academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a fost onorat de vizita Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, însoțit de Părintele arhimandrit Iustinian Budescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului, și consilierul mitropolitan, Părintele arhidiacon Maxim Sturza.

La întrevedere au participat, de asemenea, acad. Mihai Cimpoi, președintele Consiliului Consultativ al Academicienilor, m. cor. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dr. hab., prof. univ. Aurelian Dănilă, adjunct al conducătorului secției respective.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru a făcut prima sa vizită la Academia de Științe a Moldovei, discutând despre inițierea unei colaborări eficiente și durabile între mediul academic și cel ecleziastic prin intermediul unui protocol de parteneriat între cele două instituții fundamentale ale societății basarabene.

S-a convenit să se organizeze un simpozion științific cu participarea multiplelor instituții și organizații din domeniul cercetării și inovării, cu scopul de a deschide calea cercetării istoriei Mitropoliei Basarabiei, inclusiv pentru ultimele trei decenii de la reactivare. Un alt pas important în direcția păstrării, valorificării și promovării patrimoniului cultural, istoric și religios, a fost făcut prin inițiativa de a înființa mai multe muzee și arhive.

Ele ar putea fi folosite ca platforme de suport pentru educație și cercetare, precum și pentru promovarea culturii și istoriei locale. Arhivele ar putea fi utilizate pentru păstrarea și protejarea documentelor și a materialelor istorice, iar muzeele ar putea fi folosite pentru expunerea artefactelor și a obiectelor de patrimoniu cultural și bisericesc. Înființarea acestor instituții ar contribui la conservarea și valorificarea patrimoniului local, precum și la dezvoltarea unui sentiment onoare și apreciere pentru identitatea, cultura și spiritualitatea moștenită.

Acad. M. Cimpoi și prof. A. Dănilă au punctat importanța redescoperirii și readucerii în atenția cercetătorilor și a publicului interesat a unor destine și a operei marilor personalități ale neamului românesc, fiindcă spiritualitatea are o deosebită pondere în valorificarea istoriei și culturii țării, în educarea tinerei generații.

Întrucât responsabilitatea pentru desfășurarea Simpozionului științific revine, în mod special, membrilor Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, au fost abordate și unele chestiuni organizatorice cu privire la data desfășurării acestei manifestării, agendei tematice care va fi pusă în dezbatere de specialiștii din domeniul istoriei, artei, muzicii, cărții bisericești, teologiei ortodoxe, patrimoniului cultural etc.

Participanții la întrevedere au subliniat faptul că atât Biserica Ortodoxă din Basarabia, cât și comunitatea științifică din Republica Moldova, își reconfirmă sprijinul și dorința de dezvoltare a unei bune cooperări între cele două instituții, spre folosul unei societăți prospere și echilibrate din punct de vedere duhovnicesc și intelectual.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img