Ultimele știri

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reactivare

Mitropolia Basarabiei a fost creată după Marea Unire a Poporului Român din 1918, mai precis în anul 1925, când Arhiepiscopia Chișinăului a fost ridicată la rangul de Mitropolie, primul său Mitropolit fiind Înaltpreasfinţitul Părinte Gurie Grosu.

Însă, odată cu instaurarea regimului sovietic în Basarabia, în anul 1944, Mitropolitul Efrem Enăchescu a fost nevoit să își părăsească scaunul episcopal. Astfel, timp de aproximativ jumătate de veac, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea, dar fără ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să recunoască desființarea acesteia.

Declararea independenței de stat de către Republica Moldova la 27 august 1991 a permis credincioșilor acestei Mitropolii, rămași fideli Bisericii Ortodoxe Române, să se constituie în Adunare eparhială și să hotărască, la data de 14 septembrie 1992, reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

La data de 19 decembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act, cu binecuvântare, de reactivarea Mitropoliei Basarabiei şi, printr-un Act Patriarhal şi Sinodal, a recunoscut această Mitropolie ca autonomă şi de stil vechi, conducerea sa fiind preluată de Înaltprea­sfințitul Părinte Petru Păduraru, care va primi în anul 1995 titulatura de Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. În respectivul Act se preciza: „prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei se săvârșește astăzi un act sfânt de adevăr și de dreptate, care reîntregește plinătatea comuniunii de credință strămoșeas­că și simțire românească”.

După un deceniu de persecuție din partea autorităților moldovene și de refuz al recunoaș­terii existenței sale juridice, cu sprijinul mai multor specialiști, inclusiv avocați străini de anvergură internațională, Mitropolia Basarabiei a câștigat un celebru proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în data de 13 decembrie 2001, ceea ce a determinat recunoaș­terea oficială, de către autoritățile Republicii Moldova, în anul 2002, a Mitropoliei Basarabiei. Recunoașterea juridică, obținută în urmă cu 20 de ani, a dus la o oarecare libertate în desfășurarea activităților sale liturgice, pastorale și administrative.

După recunoașterea de către Stat, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Petru a obținut înregistrarea la autoritățile moldovene competente a celor patru eparhii sufragane Mitropoliei Basarabiei, respectiv Arhiepiscopia Chișinăului și Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului) în anul 2004, precum și Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail) și Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria) în anul 2006.

În Anul Centenar 2018, la solicitarea și recomandarea Înaltpreasfinției Sale, în scopul dinamizării vieții bisericești din Mitropolia Basarabiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a ales pe Preasfințitul Părinte Antonie ca Episcop de Bălți și pe Preasfințitul Părinte Veniamin ca Episcop al Basarabiei de Sud.

De asemenea, în anul 2018, ca o recunoaștere a importanței deosebite a românilor din jurul granițelor României, în Adunarea Națională Bisericească au fost desemnați reprezentanți clerici și mireni din toate cele trei eparhii basarabene.

În același an, 2018, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, unul dintre sfinții odrăsliți de pământul basarabean în secolul al XX-lea, fiind prima canonizare realizată în Biserica Ortodoxă Română la propunerea acestui Sinod Mitropolitan.

Aniversarea a trei decenii de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei (1992-2022) constituie, așadar, un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile revărsate peste ierarhii, clericii și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române din stânga Prutului, precum și o zi de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la reactivarea și recunoașterea Mitropoliei Basarabiei de către autoritățile Republicii Moldova, dar și la numeroase activități liturgice, pastorale, misionare, edilitare, educaționale, filantropice și culturale.

Totodată, această aniversare este o ocazie de evidențiere a importanței demnității și unității de neam, limbă și credință între românii aflați de o parte și de alta a Prutului, precum și un prilej de reflecție, evaluare și lansare de noi inițiative, prin care valorile spirituale și culturale ale românilor din Republica Moldova să fie promovate și dezvoltate prin dialog pașnic, cooperare și respect pentru libertatea și demnitatea umană.

Datorită râvnei și jertfelniciei Înaltprea­sfințitului Părinte Mitropolit Petru al Basarabiei și a celor doi ierarhi sufragani, Preasfințiții Părinți Antonie de Bălţi și Veniamin al Basarabiei de Sud, în bisericile ortodoxe românești din Republica Moldova credincioșii simt bucuria trăirii credinței strămoșești a poporului român şi identitatea lor etnică profundă. Prin participarea lor la viața liturgică, la evenimentele culturale și la acțiunile social-filantropice organizate de parohiile Mitropoliei Basarabiei, sunt promovate valorile permanente ale credinței ortodoxe și ale culturii românești, sunt transmise tradițiile românești și este cultivată limba română, toate acestea contribuind la păstrarea identității culturale, etnice, lingvistice și ecleziale a românilor ortodocși din Basarabia.

În mod special, Înaltpreasfințitul Părinte Petru și-a manifestat grija pastorală și atenția deosebită față de viața bisericească prin demersuri permanente pentru creșterea numărului unităților de cult și a personalului clerical și monahal, pentru construirea, consolidarea și repararea a numeroase lăcașuri de cult, centre sociale ori clădiri administrative, precum și pentru realizarea programelor cultu­ral-educaționale și social-filantropice, în strânsă colaborare cu Misiunea Socială Diaconia. Exemplul Înaltpreasfinției Sale a fost urmat în ultimii ani, cu roade semnificative, de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

În prezent, la aproximativ jumătate dintre lăcașurile de cult și imobilele bisericești ale Mitropoliei Basarabiei se desfăşoară lucrări de constru­ire ori reparare, de realizare sau restaurare a picturii murale, de dotare și înfrumusețare. De asemenea, au fost achiziționate mai multe imobile (terenuri și clădiri) pentru construirea de lăcașuri de cult sau organizarea de sedii administrative și centre social-pastorale. Aceste activități edilitare au fost posibile datorită unor preoți vrednici, care s-au alăturat încă de la început Înaltpreasfințitului Părinte Petru, iar ulterior și alți slujitori ai Bisericii, mulți dintre ei devenind ctitorii unor mari lăcașuri de cult.

Multe dintre aceste proiecte sunt sprijinite financiar, după posibilități, și de Patriarhia Română împreună cu mai multe eparhii din România şi cu ajutorul Statului român.

De asemenea, efervescența vieții spirituale din Mitropolia Basarabiei, mai ales în contextul anului 2021, proclamat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al pastorației românilor din afara României, a fost reflectată prin intermediul componentelor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, fiind realizate numeroase interviuri, știri, articole scrise, emisiuni televizate și radiofonice cu personalități ale vieții religioase și culturale din Republica Moldova, iar, în prezent, postul de televiziune TRINITAS TV al Patriarhiei Române pregătește un film aniversar dedicat Mitropoliei Basarabiei.

Îi încredințăm pe toți credincioșii ortodocși din Republica Moldova că Biserica Ortodoxă Română, ca o mamă spirituală care nu își abandonează niciodată fiii, prin vrednicii ierarhi și preoți din cele trei eparhii basarabene, le va fi în continuare alături, susținându-i atât prin rugăciunile ei permanente, cât și prin susţinerea activităților concrete pastorale, social-filantropice și culturale din Mitropolia Basarabiei.

Felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, și pe Preasfințiții Părinți Episcopi Antonie de Bălţi și Veniamin al Basarabiei de Sud pentru lucrarea dinamică şi bogată, pentru fidelitatea lor față de poporul român, dar şi pentru organizarea acestor evenimente spirituale, misionare și culturale cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Ca semn de mulţumire, preţuire şi binecuvântare, oferim astăzi mai multor clerici şi mireni ordine şi distincţii.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să îi ocrotească și să îi binecuvânteze cu sănătate, ajutor, pace și bucurie pe toți ierarhii, clericii, monahii, ctitorii, ostenitorii și binecredincioșii mireni ai Mitropoliei Basarabiei, dar şi pe toţi cei prezenţi aici, dăruindu-le tuturor pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, cultivând duhul unității și al frățietății, al comuniunii și al solidarității, spre păstrarea și promovarea valorilor credinței și culturii poporului român, întru mulți și binecuvântați ani!

                                                          † Daniel
                                   Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img